Inkomensbeheer / vermogensbeheer

“Uw financiën op orde”

Bewindvoering is een vergaande maatregel. Handelingen die met geldzaken te maken hebben, kunnen niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder worden geregeld. Als dit voor u te ver gaat, denkt u dan eens aan inkomensbeheer. Dit is namelijk uitermate geschikt voor mensen die hun geldzaken best nog zelf kunnen regelen, maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Hier kunt u aan denken als u bijvoorbeeld net niet iedere maand rond komt met uw geld. Ook moet tegenwoordig veel via internet geregeld worden. Vindt u dit lastig, maar vraagt u uw kinderen of buren liever niet om hulp? Inkomensbeheer door een professional biedt dan een goede oplossing! De basis voor inkomens/vermogensbeheer ligt in een overeenkomst die we samen af sluiten of u stelt een (notariële) volmacht op.

 

U hoeft niet alles aan de professional over te laten. Samen met u wordt besproken welke taken u nog zelf kan uitvoeren en welke zaken beter voor u geregeld kunnen worden. Ik kan er bijvoorbeeld voor zorgdragen dat in ieder geval alle vaste lasten worden betaald. Het kan ook zijn dat u het in het begin fijn vindt, als ik alles uit handen neem, zodat u weer rust krijgt. Zodra u er weer aan toe bent, kunt u zelf weer (een deel van) uw zaken gaan regelen.

 

Bij inkomensbeheer blijft u altijd zelf bevoegd over uw eigen financiën. Dit maakt wel, dat – om inkomensbeheer goed te laten werken – het belangrijk is om goede afspraken te maken en deze na te leven. En: zodra u er weer aan toe bent, inkomensbeheer is te allen tijde opzegbaar.