beschermingsbewind

“Aan het einde van mijn geld, houd ik altijd een stukje maand over”

Herkent u zich in de volgende situaties?

 

U ligt ’s nachts wakker door geldzorgen. U maakt uw post niet meer open. Er staan zelfs deurwaarders bij u op de stoep… Als uw leven stressvol is door alle geldzorgen en u heeft genoeg van deze situatie, bedenk dan het volgende: U hoeft het niet alleen te doen, trek aan de bel en schakel hulp in!

 

Of, maakt u zich geen zorgen om uw eigen situatie, maar om die van een familielid, bijvoorbeeld uw vader of uw moeder? Gaan ze dementeren, raken ze regelmatig geld kwijt en zou het eigenlijk verstandig zijn als u, uw broers en/of zusters de administratie gaan bijhouden? Ook dan kan bewindvoering voor u(w familielid) een goede oplossing zijn.

 

Als (beschermings)bewindvoerder neem ik tijdelijk of voor onbepaalde tijd de administratie over. Ik word uw wettelijk vertegenwoordiger. Ik regel en beheer uw financiële zaken en zorg er onder meer voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Uw post wordt naar mij toegestuurd. U krijgt rust. U krijgt minder zorgen en minder stress. Voor nu en in de toekomst.

 

Vertrouwen en samenwerken is erg belangrijk bij bewind. U levert als het ware uw pinpas bij mij in. Het is dan ook erg belangrijk dat u vertrouwen in mij heeft en dat wij een ‘klik’ hebben. Samen maken we het bewind tot een succes!

 

Bewindvoering wordt via een verzoekschrift bij de kantonrechter aangevraagd. De kantonrechter beoordeelt of bewindvoering voor u de juiste maatregel is. Zodra de onderbewindstelling is uitgesproken en we de beschikking hebben ontvangen, kan ik voor u aan de slag.

 

Er wordt een extra bankrekening geopend, zodat u twee rekeningen heeft. Op de ene rekening – de beheerrekening – wordt uw inkomen gestort, waarmee uw vaste lasten betaald kunnen worden. Naar de tweede rekening – de leefgeldrekening – wordt wekelijks een vast bedrag gestort waarvan u bijvoorbeeld uw boodschappen kan betalen. Alle instanties die voor u van belang zijn, worden aangeschreven met het verzoek om in het vervolg alle post naar mij toe te sturen. Bij schulden wordt, indien mogelijk, een betalingsregeling afgesproken. Als de schuldenlast problematisch is, begeleid ik u naar schuldhulpverlening.

 

taken bewindvoerder

 

Wat zijn de taken van een bewindvoerder:

 • opstellen maandoverzicht van uw inkomsten en uitgaven;
 • beheren bankrekeningen;
 • behandelen dagelijkse post;
 • contact onderhouden met diverse instanties zoals gemeenten en belastingdienst;
 • contact GGZ / mentor (woon)begeleiding;
 • verrichten van betalingen;
 • uitkerings- of inkomensreparatie;
 • aanvragen bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten en andere noodzakelijke kosten;
 • aanvragen gemeentelijke minimaregelingen
 • checken verzekeringen: WA verzekering, inboedel-, opstal- en uitvaartverzekering;
 • declaratie van ziektekosten bij zorgverzekeraar;
 • toeslagen belastingdienst controleren en indien nodig aanvragen en/of wijzigen;
 • indien mogelijk, aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapbelastingen;
 • aangifte inkomensbelasting Box 1;
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan u en de kantonrechter;
 • indien mogelijk, werken aan uw zelfredzaamheid;

 

werkzaamheden schuldenproblematiek

 

Naast deze taken kan ik als bewindvoerder helpen met de aanpak van schulden. Tot het takenpakket van werkzaamheden voor schuldenproblematiek behoren:

 • inventariseren en analyseren schulden;
 • aanschrijven schuldeisers;
 • contact schuldeisers;
 • indien mogelijk betalingsvoorstellen doen en invoeren;
 • begeleiden naar en tijdens het minnelijk schuldhulpverleningstraject (MSNP);
 • begeleiden tijdens de wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • communicatie met schuldhulpverleners en WSNP-bewindvoerders;
 • bezoeken rechtbank WSNP-zittingen;

 

Mijn rol als bewindvoerder is de bescherming van de financiën van de klant, tegen derden, maar soms ook tegen zichzelf. Het is goed mogelijk dat er beslissingen moeten worden genomen, die niet uw voorkeur hebben, maar die nodig zijn om het budget sluitend te houden.

Het doel van het bewind is de financiën stabiel te krijgen en te houden en het beschermen van de klant, bijvoorbeeld tegen het krijgen van nieuwe schulden.

 

De rol van de maatschappelijk werker is gericht op de begeleiding van u als persoon. Met hen bouwt u langdurig en persoonlijk contact op. Het doel van de begeleiding door een maatschappelijk werker is dat u beter in het leven komt te staan en aan een mooie toekomst kunt gaan werken. Deze hulpverlener staat naast en achter u om u hierbij te helpen.

inkomensbeheer / vermogensbeheer

“Uw financiën op orde”

Bewindvoering is een vergaande maatregel. Handelingen die met geldzaken te maken hebben, kunnen niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder worden geregeld. Als dit voor u te ver gaat, denkt u dan eens aan inkomensbeheer. Dit is namelijk uitermate geschikt voor mensen die hun geldzaken best nog zelf kunnen regelen, maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Hier kunt u aan denken als u bijvoorbeeld net niet iedere maand rond komt met uw geld. Ook moet tegenwoordig veel via internet geregeld worden. Vindt u dit lastig, maar vraagt u uw kinderen of buren liever niet om hulp? Inkomensbeheer door een professional biedt dan een goede oplossing! De basis voor inkomens/vermogensbeheer ligt in een overeenkomst die we samen af sluiten of u stelt een (notariële) volmacht op.

U hoeft niet alles aan de professional over te laten. Samen met u wordt besproken welke taken u nog zelf kan uitvoeren en welke zaken beter voor u geregeld kunnen worden. Ik kan er bijvoorbeeld voor zorgdragen dat in ieder geval alle vaste lasten worden betaald. Het kan ook zijn dat u het in het begin fijn vindt, als ik alles uit handen neem, zodat u weer rust krijgt. Zodra u er weer aan toe bent, kunt u zelf weer (een deel van) uw zaken gaan regelen.

 

Bij inkomensbeheer blijft u altijd zelf bevoegd over uw eigen financiën. Dit maakt wel, dat – om inkomensbeheer goed te laten werken – het belangrijk is om goede afspraken te maken en deze na te leven. En: zodra u er weer aan toe bent, inkomensbeheer is te allen tijde opzegbaar.