Executeur

“Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis”

Overlijden – het verlies van een dierbare geeft veel verdriet. We hebben tijd nodig om het verlies te verwerken, maar worden vaak al snel geconfronteerd met van alles dat geregeld moet worden. Zo moet bijvoorbeeld de huur opgezegd worden, de woning leeggeruimd, diverse instanties moeten worden aangeschreven en oh ja, de belastingaangiften. Die moeten ook nog.

 

Als u uw nabestaanden dit wilt besparen, u vindt het lastig om dit met hen te bespreken of u vermoedt dat uw erfgenamen er samen niet uit gaan komen, denk er dan eens aan om een onafhankelijk persoon tot executeur te benoemen. Een persoon voor wie het afwikkelen van een nalatenschap dagelijkse praktijk is. U kunt met uw beoogde executeur overleggen hoe u alles precies wilt hebben geregeld na uw overlijden.

 

Een executeur wordt benoemd in een testament. In uw testament staat beschreven wie de erfgenamen zijn en hoe u in grote lijnen wilt dat alles wordt geregeld. De voordelen van een professioneel executeur is dat zij weet wat uw wensen zijn. De zaken kunnen snel worden opgepakt en geregeld. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd en verplicht de nalatenschap gezamenlijk af te wikkelen. Als een van de erfgenamen niet kan of wil meewerken, ligt alles stil.

 

Als professionele executeur heb ik met u besproken wat uw wensen zijn voor uw uitvaart, weet ik uit welke vermogensbestanddelen uw vermogen bestaat, wat u wilt met uw inboedel en wie er voor uw huisdieren gaat zorgen. We houden met regelmaat contact om te bespreken of uw wensen nog ´up-to-date´ zijn.

 

Uw nalatenschap wordt met respect afgewikkeld.